16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć 2020

25.11.2020

Wielkopolska przeciw przemocy wobec kobiet #MakeLoveNotPrzemoc

Przemoc jest zła. Każda, choć oprócz fizycznej to ta psychiczna, ekonomiczna i systemowa wobec kobiet dotyka mnie szczególnie, jako źle pojmowana i przez wieki utrwalana tradycja – mówi Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. – Trzeba to zmienić, dlatego w tym roku angażuję się wraz z naszymi samorządowymi placówkami: Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu, naszymi Departamentami Edukacji i Nauki oraz Departamentem Zdrowia oraz centrami kształcenia i szpitalami wojewódzkimi w kampanię społeczną pt. „16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Upowszechniając jej przekaz, zaczynamy mieć wpływ na kreowanie właściwej narracji, tak potrzebnej w świetle aktualnych wydarzeń, że wszelkie objawy przemocy są niedopuszczalne w najbliższym otoczeniu, a także szeroko rozumianej przestrzeni obywatelskiej – dodaje Paulina Stochniałek.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło datę 25 listopada Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Celem tej kampanii jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej eliminowania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym.

W Polsce najbardziej powszechną formą przemocy wobec kobiet jest przemoc w rodzinie. Gromadzone rokrocznie dane pokazują, że 90 procent dorosłych osób poddawanych przemocy w rodzinie to kobiety. Około 400 z nich co roku ponosi śmierć z ręki partnera/męża lub byłego partnera/męża. Statystyki policyjne nie pozostawiają wątpliwości, że w bliskich relacjach ponad 90 procent sprawców przemocy to mężczyźni. Zatem przemoc ze względu na płeć to nie jest „sprawa kobiet”, tylko palący problem całego społeczeństwa. Jej wyeliminowanie nie jest możliwe bez zaangażowania wszystkich instytucji, organizacji i indywidualnych osób – w tym mężczyzn. Wpinając w klapy marynarek białe wstążki mężczyźni wyrażają swój sprzeciw wobec wszelkich form przemocy. Biała wstążka to symbol osobistego zobowiązania mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć w kwestii przemocy wobec kobiet.

Wspierając organizacje i instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie oraz prowadząc stałą kampanię społeczno-edukacyjną www.przemoc.edu.pl, Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w zwalczanie przemocy. W tym roku po raz pierwszy włącza się tak aktywnie w akcję 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet z hasłem „Make love not przemoc”. W ramach przygotowanej i realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Fundację PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej akcji przewidziane są: kampania edukacyjna w mediach społecznościowych oraz dwa webinaria eksperckie dla osób specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy i edukacji. Zapraszamy 2 grudnia o godz. 13.00 na rozmowę Fundacji PCPS z udziałem psycholożki „Niebieskiej Linii” IPZ Mai Kuźmicz na temat „Przemoc w rodzinie i ze względu na płeć. Wyzwania 2020”, natomiast 9 grudnia o 18:00 pełnomocniczka Marszalka Województwa Wielkopolskiego ds. równego traktowania Marta Mazurek porozmawia z pedagożką i socjolożką z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Iwoną Chmurą-Rutkowską na temat przemocy rówieśniczej ze względu na płeć w szkole.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w kampanię „Make love not przemoc” poprzez śledzenie naszych profili w mediach społecznościowych i udostępnianie materiałów, uczestnictwo w webinariach a także odwiedzanie naszej strony www.przemoc.edu.pl

Koordynatorką polskiej odsłony Kampanii 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć jest Fundacja Autonomia http://kampania16dni.pl/

 

Przemoc rówieśnicza ze względu na płeć w szkole – webinar w ramach wielkopolskiej akcji 16 Dni „Make Love Not Przemoc”

Rozmawiają: dr. hab. Iwona Chmura-Rutkowska, socjolożka i pedagożka z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Marta Mazurek, pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równego traktowania. Na Polski Język Migowy tłumaczy Eunika Lech.

 

Przemoc w rodzinie i ze względu na płeć. Wyzwania 2020 – webinar w ramach wielkopolskiej akcji 16 Dni „Make Love Not Przemoc”

Prowadzi: Maja Kuźmicz, psycholożka pracująca w „Niebieskiej Linia” IPZ, superwizorka z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Na Polski Język Migowy tłumaczy Eunika Lech.

#16Dniprzeciwprzemocyzewzględunapłeć #MakeLoveNotPrzemoc #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112