Warszawa: „Instytucjonalnie na rzecz przeciwdziałania przemocy”

Warszawa: „Instytucjonalnie na rzecz przeciwdziałania przemocy” 5 grudnia 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Instytucjonalnie na rzecz przeciwdziałania przemocy”. W trakcie konferencji przedstawione zostaną wyniki badań na temat ogólnopolskiej diagnozy infrastruktury wsparcia osób doświadczających przemocy oraz zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie efektywnego funkcjonowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w sali 316 przy ul. Dobrej 56/66.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona. Możliwy jest udział maksymalnie 2 osób z jednej placówki.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o dokonanie zgłoszenie drogą elektroniczną po adres: aneta.rutkowska@phin.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z Panią Anetą Rutkowską, tel. 604-938-719.

Program konferencji

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112