Śrem: „Bulwar sztuki” i profilaktykia w szkołach „Przeciw przemocy”

Śrem: „Bulwar sztuki” i profilaktykia w szkołach „Przeciw przemocy” 1 października 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie od maja do grudnia 2018r. w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, realizuje projekt pt. „Śrem dla rodziny  – zintegrowane działania profilaktyczne w przeciwdziałaniu przemocy”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Gminę Śrem. Jego celem jest ograniczenie problemu przemocy i skutków jej stosowania poprzez prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania między innymi prawidłowych metod wychowawczych, odpowiednich postaw wobec przemocy oraz kompetencji społecznych. W ramach projektu w październiku 2018r. odbędą się następujące działania:

„Bulwar sztuki” – spektakle profilaktyczne, które mają na celu ukazać właściwe, wartościowe wzorce wolne od przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Spektakle odbędą się w Kinoteatrze Słonko w Śremie w dniach 2 i 3 października 2018r.  Działanie skierowane jest do dzieci ze szkół podstawowych dla 2 grup wiekowych od 7 do 10 lat oraz od 11 do 15 lat.

Szczegółowy plan:

2 października 2018r.

– udział uczniów ze szkól podstawowych z terenu miasta Śrem

8:30-9.30 Profilaktyczny Show dla dzieci (dzieci w wieku 7-10 lat)

10.00-11.00 Profilaktyczny Show dla dzieci (7-10 lat)

12.00-13.00 Szczęście za Rogatką (11-15 lat)

13.30-14.30 Szczęście za Rogatką (11-15 lat)

3 października 2018r.

– udział uczniów szkól podstawowych z terenów wiejskich

8:30-9.30 Profilaktyczny Show dla dzieci (dzieci w wieku 7-10 lat)

10.30-11.30 Szczęście za Rogatką (7-10 lat)

12.00 -13.00 Szczęście za Rogatką (11-15 lat)

13.30-14.30 Szczęście za Rogatką (11-15 lat)

Udział w spektaklach jest bezpłatny.

Profilaktyka w szkołach „Przeciw przemocy”.

Działanie składa się z dwóch elementów.

Pierwszym z nich będą warsztaty w szkołach podstawowych, dla uczniów klas V i VI. Celem jest dostarczenie wiedzy i kompetencji społecznych dzieciom oraz informacji gdzie można szukać wsparcia. Obszary tematyczne warsztatów: komunikacja, przemoc rówieśnicza, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, przemoc domowa. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów działających między innymi w obszarze przeciwdziałania przemocy – psychologów, pedagogów zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Zajęcia będą odbywały się w danej szkole, po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

Drugim elementem będzie wzbogacenie Kącików Prawnych, które zostały utworzone w roku 2017 w szkołach w ramach projektu „Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania gminy Śrem w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie” poprzez zakup publikacji, z których będą mogli korzystać pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz uczniowie.

W Kącikach Prawnych planujemy też wprowadzenie dwugodzinnych dyżurów specjalistów z Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie wraz z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, które będą skierowane do wszystkich uczniów z danej placówki oświatowej.

W przypadku pytań wszelkich informacji udziela Marzena Urbaniak, specjalista pracy socjalnej/koordynator ds. przemocy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, tel. 612 839 997, e-mail: marzena.urbaniak@ops.srem.pl

Autor: Marzena Urbaniak

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112