Warszawa: Ogólnopolska konferencja „Bezpieczeństwo osób starszych”

Warszawa: Ogólnopolska konferencja „Bezpieczeństwo osób starszych” 24 listopada 2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej organizuje ogólnopolską konferencję, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, pod nazwą „Bezpieczeństwo osób starszych – profilaktyka, interwencja, pomoc”.

Konferencja odbędzie sie 27 listopada 2018, w godzinach 11.00 – 15.00, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogordzkiej 1/3/5 w Warszawie.

W trakcie konferencji prelekcje dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa osób starszych zaprezentują m. in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz pomocy społecznej. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną również wybrane projekty dofinansowane w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorzadu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112