Pleszew: Tydzień pomocy w MGOPS

Pleszew: Tydzień pomocy w MGOPS 18 lutego 2019

W dniach od 18 do 22 lutego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny. Dyżury pełnić będą pracownicy socjalni zatrudnieniu w Ośrodku.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

– Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Jako pracownicy socjalni również będziemy pełnić dyżury – informuje Justyna Zawieja, dyrektor MGOPS w Pleszewie.

Źródło: PLESZEW

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112