Kampania społeczna: Przemoc – Uzależnienie – Współuzależnienie

Kampania społeczna: Przemoc – Uzależnienie – Współuzależnienie 7 lipca 2021

W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ oraz Fundacji Batorego serdecznie zapraszamy do zapoznania się zarówno z materiałami filmowymi, jak i broszurami, jakie powstały w ramach kampanii edukacyjnej Przemoc – Uzależnienie – Współuzależnienie.

Materiały filmowe:

Ewa Woydyłło: Kobiety a alkohol

Renata Durda: Oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Ewa Foks: Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym

Agnieszka Machnowska: Pomoc osobom doznającym przemocy w związkach, w których występuje uzależnienie

Renata Kałucka: Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych

Malwina Bobrzyk: Przemoc i uzależnienia a aspekty prawne i proceduralne

Broszury:

Rodzinna tajemnica. Przemoc w rodzinach z problemem alkoholowym.

Przemoc a uzależnienie. Problemy prawne i proceduralne.

 

Źródło informacji i foto: NIEBIESKA LINIA IPZ

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112