Baza ośrodków

OIK w Kobylnicy oferuje pomoc osobom, które: - ucierpiały na skutek wypadków losowych, - doświadczyły klęski żywiołowej, - doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego lub...

 Swarzędz

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przeznaczony do krótkotrwałego schronienia dla osób (mieszkańców województwa wielkopolskiego), doznających przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje warunki...

 Poznań

Ośrodek Interwencji Kryzysowej czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 Całodobowy telefon interwencyjny: 602384357 

 Krotoszyn

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach jest miejscem pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim. Dysponuje 15 miejscami noclegowymi. Przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy...

 Zduny

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest przez całą dobę. Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą zgłosić się osobiście w siedzibie PIK przy ul. Niedziałkowskiego 30 w...

 Poznań

Obszar działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie: Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, Udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej, Realizacja pracy socjalnej, Świadczenie usług...

 Leszno

Strona 1 z 22

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112