Baza ośrodków

-prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie; -prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu; -mieszkania chronione; -zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu; -udziela kompleksowej...

 Kalisz

motywowanie osób uzależnionych i stosujących przemoc do podjęcia leczenia, kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w...

 Gostyń

"Udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Zapewnianie osobom dotkniętym...

 Grodzisk Wielkopolski

Strona 1 z 31

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112