Baza ośrodków

Diagnozuje sytuację rodzin i w razie potrzeby zakłada Niebieskie Karty. Udziela szeroko rozumianego poradnictwa, m.in. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc....

 Rakoniewice

motywowanie osób uzależnionych i stosujących przemoc do podjęcia leczenia, kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w...

 Gostyń

"Interwencja, sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, wszczęcie postępowania...

 Grodzisk Wielkopolski

"Udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Zapewnianie osobom dotkniętym...

 Grodzisk Wielkopolski

Strona 1 z 31

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112