Baza ośrodków

Dyżury telefoniczne : poniedziałek 16.00 - 20.00 wtorek 12.00 - 16.00 środa 16.00 - 20.00 czwartek 16.00 - 20.00 piątek 8.00 - 12.00 Konsultacje, wsparcie...

 Poznań

"Interwencja, sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, wszczęcie postępowania...

 Grodzisk Wielkopolski

Diagnozuje sytuację rodzin i w razie potrzeby zakłada Niebieskie Karty. Udziela szeroko rozumianego poradnictwa, m.in. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc....

 Rakoniewice

Diagnozuje sytuację rodzin i w razie potrzeby zakłada Niebieskie Karty. Udziela szeroko rozumianego poradnictwa, m.in. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc....

 Wielichowo

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno –pedagogicznej, pomocy logopedycznej, a także w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, w tym dzieciom dotkniętym...

 Grodzisk Wielkopolski

motywowanie osób uzależnionych i stosujących przemoc do podjęcia leczenia, kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w...

 Gostyń

Strona 1 z 31

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112