Baza ośrodków

Misją stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom. Głównym celem...

 Poznań

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest przez całą dobę. Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą zgłosić się osobiście w siedzibie PIK przy ul. Niedziałkowskiego 30 w...

 Poznań

OIK w Kobylnicy oferuje pomoc osobom, które: - ucierpiały na skutek wypadków losowych, - doświadczyły klęski żywiołowej, - doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego lub...

 Swarzędz

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przeznaczony do krótkotrwałego schronienia dla osób (mieszkańców województwa wielkopolskiego), doznających przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje warunki...

 Poznań

Obszar działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie: Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, Udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej, Realizacja pracy socjalnej, Świadczenie usług...

 Leszno

Strona 1 z 23

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112