Baza ośrodków

motywowanie osób uzależnionych i stosujących przemoc do podjęcia leczenia, kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w...

 Gostyń

Fundacja Restart

Popularne ośrodki 

 Poznań

Fundacja „Dziecko w Centrum”

Popularne ośrodki 

 Poznań

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu: prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie; prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu oraz mieszkania chronione;...

 Kalisz

Strona 34 z 34

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112