Baza ośrodków

"Udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Zapewnianie osobom dotkniętym...

 Grodzisk Wielkopolski

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, udzielającego wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. Zapewnienie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej wsparcia z zakresu interwencji kryzysowej. Zapewnienie tymczasowego schronienia...

 Powiat grodziski

Diagnozuje sytuację rodzin i w razie potrzeby zakłada Niebieskie Karty. Udziela szeroko rozumianego poradnictwa, m.in. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc....

 Wielichowo

Strona 5 z 34

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112