Chodzież: Nowy zespół inderdyscyplinarny

Chodzież: Nowy zespół inderdyscyplinarny 12 grudnia 2017

W Chodzieży powołany został Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie nowej kadencji. Liczy on 11 członków, wśród których znajdują się przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, policji, sądu, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowej. Przewodniczącą zespołu została Pani Arleta Galla, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Dwa pierwsze posiedzenia Zespołu miały miejsce 1 i 8 grudnia. Omówiono na nich plan działania, poruszono kwestię szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020.

Następne spotkanie zespołu ma odbyć się w piątek 12 stycznia 2018 roku.

informacja za:

http://chodziez.naszemiasto.pl/artykul/chodziez-powstal-zespol-ds-przeciwdzialania-przemocy-w,4343039,art,t,id,tm.html

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112