Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021

Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021 22 lutego 2021

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, „Niebieska Linia” IPZ otrzymała dotację na realizację projektu „Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021„.

Wciąż nie jest znana realna liczba śmiertelnych przypadków przemocy domowej w Polsce. Co prawda od wielu lat posługujemy się pewnymi przedziałami liczbowymi (od 150 do 500 ofiar rocznie), jednak są to wyłącznie dane  szacunkowe.

Z myślą o palącej konieczności pozyskania rzetelnych danych w powyższym zakresie, powstał projekt Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021. Jego celem jest podjęcie szeroko zakrojonych działań, zmierzających do monitorowania śmiertelnych przypadków przemocy w rodzinie w całym 2021 roku, a następnie opracowania pozyskanych danych w formie raportu. Co ważne, dokument będzie uwzględniać nie tylko bezpośrednie zabójstwa, lecz również i samobójstwa oraz niewyjaśnione zaginięcia w rodzinach, w których to wcześniej dochodziło do przemocy.

Koordynatorką całości projektu, a także merytorycznych prac specjalnie utworzonej na jego potrzeby Rady, jest kierowniczka „Niebieskiej Linii” IPZ, Renata Durda. W składzie Rady zasiada zaś:

  • prof. Beata Gruszczyńska,
  • dr Magdalena Grzyb,
  • prof. Witold Klaus,
  • dr Michał Lewoc,
  • dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst
  • dr Grzegorz Wrona.

Do zadań Rady należy między innymi wskazanie potencjalnych źródeł danych i sposobów pozyskania z nich informacji, analiza zebranych danych oraz przygotowanie rekomendacji płynących z projektu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz  Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Zwrócenie uwagi na śmiertelne skutki bagatelizowanej w Polsce przemocy domowej leży w gestii każdego z nas. Jeżeli posiadasz informacje na temat śmiertelnego przypadku przemocy w rodzinie napisz do Niebieskiej Linii IPZ na adres mailowy: centrum@niebieskalinia.pl

Źródło informacji i foto: NIEBIESKA LINIA IPZ

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112