Czerniejewo: Seminarium Naukowe „Oblicza przemocy w rodzinie – perspektywy i (re)witalizacja”

Czerniejewo: Seminarium Naukowe „Oblicza przemocy w rodzinie – perspektywy i (re)witalizacja” 1 października 2018

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Millenium serdecznie zapraszają na Seminarium Naukowe nt. Oblicza przemocy w rodzinie – perspektywy i (re)witalizacja, które odbędzie się 16 października 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Seminarium skierowane jest do wszystkich osób, które zainteresowane są problemami przemocy oraz uzależnienia od alkoholu: pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, profilaktyków, członków zespołów interdyscyplinarnych, nauczycieli, studentów, a także osób doświadczających tych trudności. Udział jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo. Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 11 października 2018 roku na adres e-mail: sylwia.jablonska@milenium.edu.pl

ZAPROSZENIE

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112