Egzamin na specjalistę/konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Egzamin na specjalistę/konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 października 2017

Państowa Agencja Rozwiązywania Problwmów Alkoholowych informuje, że w dniach 11-12 grudnia 2017r. odbędzie się egzamin na specjalistę lub konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu wraz z formularzem oraz zapisem rozmowy z klientem (w trzech egzemplarzach) na nośniku cyfrowym, nalezy przesłac pod adres Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa,w terminie do dnia 9 listopada 2017 roku.

„Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”, zakres tematyczny egzaminu, druk formularza, spis lektur obowiązkowych, aktów prawnych (niektóre z pytań egzaminacyjnych będą dotyczyły zagadnień prawnych oraz zagadnień opisanych w lekturach obowiązkowych), lektur uzupełniających oraz inne informacje dotyczące systemu certyfikowania znajdują się  TUTAJ

W przypadku pytań i wątpliwości możliwy jest kontakt z Panią Dorotą Jaszczak-Kuźmińską tel. 22-2506349, e-mail dorota.kuzminska@parpa.pl

Informacja za:

PARPA

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112