Gołańcz: Dyżur w punkcie informacyjno – konsultacyjnym

Gołańcz: Dyżur w punkcie informacyjno – konsultacyjnym 2 listopada 2017

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gołańczy uprzejmie informuje o możliwości skorzystania w dniu 6 listopada 2017 roku z porad specjalistów dyżurujących w punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub wsparcia w godzinach od 15:30 do 17:00, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Libelta 4, pokój nr 9.

Zapraszamy.

 

informacja za:

http://mgopsgolancz.pl/n,dyzur-pik-ds-przemocy-w-rodzinie-w-listopadzie

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112