Gołańcz: Punkt informacyjno – konsultacyjny do spraw przemocy w rodzinie zaprasza mieszkańców

Gołańcz: Punkt informacyjno – konsultacyjny do spraw przemocy w rodzinie zaprasza mieszkańców 12 stycznia 2018

By dać szansę wszystkim tym rodzinom, u których przemoc stanowi często przewlekły i długotrwały problem, Miejsko – Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Gołanczy o dyżurach specjalistów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym do spraw przemocy w rodzinie. W punkcie tym można zgłosić swój problem i uzyskać poradę od dyżurujących specjalistów..

W 2018 roku dyżury specjalistów będą miały miejsce w następujące dni (przeważnie co drugi poniedziałek miesiąca): 15.01.2018, 12.02.2018, 12.03.2018, 09.04.2018, 14.05.2018, 11.06.2018, 09.07.2018, 13.08.2018, 10.09.2018, 08.10.2018, 12.11.2018, 10.12.2018.

Specjaliści dyżurują w siedzibie Miejsko – Gmiennego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Libelta 4, piętro 1, pokój 9 w godzinach od 15.30  do 17.00.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz doświadczający przemocy mogą w każdym czasie zgłosić się do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w siedzibie MGOPS w Gołańczy, piętro 1, pokój 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

PLAKAT INFORMACYJNY

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112