Gostyń: Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna Rodzina”

Gostyń: Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna Rodzina” 30 września 2018

Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach profilaktyki przemocy uruchomiło Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna Rodzina”. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne, poprzez bezpłatne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie. Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają, zgłaszającym się osobom, specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna Rodzina” został uruchomiony w siedzibie partnera – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 2018 – w godzinach popołudniowych. Konsultanci dyżurują zgodnie z harmonogramem:

02.10.2018 r. – godz. 15.00 – 17.00

04.10.2018 r. – godz. 16.30 – 18.00

09.10.2018 r. – godz. 15.00 – 17.00

16.10.2018 r. – godz. 15.00 – 18.00

23.10.2018 r. – godz. 15.30 – 16.30

25.10.2018 r. – godz. 16.00 – 17.30

30.10.2018 r. – godz. 15.30 – 16.30

06.11.2018 r. – godz. 15.30 – 16.30

13.11.2018 r. – godz. 15.30 – 16.30

15.11.2018 r. – godz. 17.00 – 18.00

22.11.2018 r. – godz. 16.30 – 17.30

Punkt wsparcia został uruchomiony w ramach projektu „Mocna Rodzina”. Tworząc ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: uświadamianie społeczności lokalnej, jakie zjawiska, w tym w szczególności zjawisko przemocy, zwłaszcza wobec dzieci, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie z tymi problemami. Stowarzyszenie „DZIECKO” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje w ramach projektu:

1) kampanię profilaktyczno-edukacyjną w formie informacji w mediach lokalnych i regionalnych oraz ogólnopolskich,

2) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzone w siedzibach partnerów – instytucji i organizacji zajmującymi się pomocą, wspieraniem rodzin lub ich edukacją;

3) udzielanie szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego przez specjalistów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina”.;

4) mediacje rodzinne. Dzięki możliwości skorzystania z mediacji prowadzonych przez wykwalifikowanych mediatorów rodzinnych istnieje możliwość ugodowego rozwiązania konfliktów między członkami rodziny i jednocześnie doświadczenia nowego sposobu komunikacji, prowadzącego ku porozumieniu i stabilności rodziny. Mediacje są prowadzone w Ośrodku Mediacyjnym Stowarzyszenia „DZIECKO”, prowadzonym we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Wszystkie działania w projekcie są dostępne nieodpłatnie.

Projekt jest realizowany z okazji 100-lecia niepodległości Polski i setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego (uzyskanemu przez stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert) oraz dzięki własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu przypominają, że aby dobrym rodzicem, warto korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy specjalistów. I że każda zmiana wymaga czasu.

I jeszcze kilka rad, które warto stosować, by być dobrym rodzicem:

 1. Kochaj swoje dziecko bezwarunkowo, bo tylko taka miłość pozwala dziecku być prawdziwie szczęśliwym.
 2. Nieustannie buduj swój autorytet, oparty na wiarygodności i spójności między naszymi słowami i czynami.
 3. Bądź uważny i wrażliwy na to, co mówi Twoje dziecko, ta umiejętność stanowi podstawę prawidłowej komunikacji.
 4. Bądź konsekwentny, nie rezygnuj z wymagań, nawet gdy jesteś zmęczony albo gdy dziecko bardzo protestuje.
 5. Stawiaj dziecku jasne granice, mów i pokazuj, co wolno, a czego nie wolno robić.
 6. Wymagaj od siebie tego, czego wymagasz od dziecka. Jesteś dla dziecka doskonałym wzorem.
 7. Ustal z dzieckiem zasady, w tym też obowiązków domowych, dając tym samym poczucie porządku i bezpieczeństwa.
 8. Planuj czas wolny, bo wspólne jego spędzanie wzmacnia więzi rodzinne i buduje dobrą atmosferę.
 9. Bądź sprawiedliwy, nie faworyzuj żadnego dziecka, czy to ze względu na wiek, czy płeć, bo bez względu na to, ile ono ma lat i czy jest synem, czy córką, zawsze jest Twoim dzieckiem.
 10. Ustal z drugim rodzicem wspólne metody wychowawcze i zgodnie je realizujcie.
 11. Rozwijaj się i doskonal swój rodzicielski warsztat, czytaj, szukaj, sprawdzaj i ucz się na błędach innych ludzi.
 12. Myśl pozytywnie, chwal swoje dziecko i wspieraj jego dobre poczynania.
 13. Bądź cierpliwy, konsekwentny i nie zniechęcaj się!

Autor: Mirosław Sobkowiak

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112