Gostyń: Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Gostyń: Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 18 lutego 2018

Już po raz dwunasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” przyłączają się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „DZIECKA” i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Dlatego w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8) w dniach 19 – 23 lutego (od poniedziałku do piątku) 2018 r. w godzinach 12:00 do 14.00, zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomi też dodatkowo dyżury w siedzibie PCPR w środę 21 lutego od 15:00 do 18:00. W godzinach wszystkich dyżurów zostanie uruchomiona też informacyjna linia telefoniczna 655727799.

Dzięki zaangażowaniu się wyżej wymienionych podmiotów w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji i pomocy udzielać specjaliści: psycholodzy, pracownicy socjalni, mediatorzy sądowi, pedagodzy, terapeuci i specjaliści pracy z ofiarami przemocy. Ze względu na duże zainteresowanie w latach poprzednich pomocą w ramach tej akcji organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny (65 572 75 28) i umawianie się z poszczególnymi specjalistami.

Każda ze zgłaszających się osób pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz uzyskania informacji na temat przysługujących jej uprawnień, otrzyma specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary, wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”. Będzie też mogła otrzymać wersję elektroniczną liczącego 176 stron „Poradnika dla pokrzywdzonego: Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?”, wydanego przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba jej kontynuowania.

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi (art. 115 § 11 Kodeksu karnego [k.k.], Rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 XI 1985 r., Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy , pkt. A [ONZ 85], art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 Kodeksu postępowania karnego [k.p.k.]).

Ofiara ma prawo do:

1) pomocy,

2) godności, szacunku i współczucia,

3) wolności od wtórnej wiktymizacji,

4) dostępu do wymiaru sprawiedliwości,

5) mediacji i pojednania ze sprawcą,

6) do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 [k.p.k.]).

Idea  Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112