Grodzisk Wielkopolski: „To możesz być Ty” – program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Grodzisk Wielkopolski: „To możesz być Ty” – program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 grudnia 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Błońsku prowadzą w szkołach ponadpodstawowych warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „To możesz być Ty”.

Celem prowadzonych warsztatów jest ukazanie zjawiska przemocy w rodzinie, jako czegoś, co naprawdę może nas dotyczyć, jako czegoś wcale nie tak odległego, jak nam się często wydaje.

Młodzież podczas warsztatów poznaje mechanizmy przemocy w rodzinie oraz sygnały, które mogą świadczyć o zjawisku przemocy w najbliższym otoczeniu. Organizowane działania profilaktyczne mają za zadanie uwrażliwienie młodych ludzi na przemoc. Tego typu warsztaty kształtują prawidłowe wzorce relacji międzyludzkich oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji drugiego człowieka.

informacja za:

http://www.pcprgw.pl/aktualnosci/-to-mozesz-byc-ty—pcpr-oraz-osrodek-interwencji-kryzysowej-w-blomsku-realizuje-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112