„Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie” – II edycja szkolenia

„Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie” – II edycja szkolenia 22 sierpnia 2017

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w ramach realizacji projektu finansowego przez Powiat Poznański „Wzmacnianie kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaprasza na II edycję nieodpłatnego szkolenia seminaryjno – warsztatowego „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”, które odbędzie się w dniach od 4 do 6 września 2017r. w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym PCPS przy ul. Głogowskiej 27. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.45 do 15.00. Szkolenie adresowane jest dla specjalistów uczestniczących w lokalnych (gminnych) systemach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powiatu poznanskiego. Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne (formularze zgłoszeniowe) dostępne są TUTAJ

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112