IV Wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy”

IV Wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy” 16 października 2017

W dniu 10 października 2017 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się IV Wielkopolska konferencji „Interwent skuteczny wobec przemocy”. Organizatorem konferencji był Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Partnerem była Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.
Tematem przewodnim konferencji były „przekonania” , czyli sposób interpretacji, który wpływa na to jak spostrzegamy siebie, innych ludzi, otoczenie i świat, a także jakie podejmujemy decyzje i działania. W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się przekonaniom istotnym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W trakcie konferencji swoje wystąpienia miały wybitne specjalistki i specjaliści zajmujący się na co dzień pomaganiem. Bogna Szymkiewicz-Kowalska  w rozmowie z Agnieszką Zachmann opowiedziała o przekonaniach osób doświadczających przemocy. Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Renata Durda w oparciu o film powstały pod patronatem „NL” przedstawiła przekonania osób stosujących przemoc. Kolejną prelegentką była terapeutka Małgorzata Sieczkowska, która opowiadała o przekonaniach osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem. Terapeuta uzależnień Błażej Jeske zwrócił z kolei uwagę na przekonania osób uzależnionych.
W czasie konferencji, tradycyjnie już,  nie zabrakło również podejścia do pracy z klientem z perspektywy prawnej. Dylematy związane z art. 207 kodeksu karnego i art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie starała się rozwiać prokurator Anita Zwolińska – Smukała, a o współpracy z sądem rodzinnym w przypadkach podejrzewania przemocy w rodzinie opowiedział sędzia Bartosz Sadura.
Konferencję kończyła prezentacja nowej odsłony naszego portalu www.przemoc.edu.pl oraz nowych wyzwań dla Wielkopolskiej kampanii  spoleczno – edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na najbliższe lata.

W konferencji wzięło udział blisko 300 specjalistów pracujących na co dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie całej Wielkopolski. Dziękujemy za tak liczny udział i już teraz zapraszamy za rok na V Wielkopolską konferencję „Interwent skuteczny wobec przemocy”.

Materiały z konferencji do pobrania w zakładce portalu „współpraca” –> „pobierz”

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112