Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 25 listopada 2019

Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership a poświęcona wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

16 dni pomiędzy 25 listopada, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, zostały wybrane aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i żeby podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W 2019 roku, tematem przewodnim Kampanii jest, tak jak w roku ubiegłym, przemoc ze względu na płeć w świecie pracy. W polskiej edycji Kampanii, ze szczególną uwagą podkreśla się w tym roku przemocy seksualnej w świecie pracy.

Dwa główne przejawy przemocy ze względu na płeć, które w znaczącym stopniu wpływają na świat pracy to molestowanie seksualne oraz przemoc ze strony bliskiej osoby (przemoc domowa, jak również przemoc ze strony byłego lub obecnego partnera, z którym kobieta nie mieszka).

Więcej informacji o Kampanii znajdą Państwo TUTAJ

Źródło: KAMPANIA 16 DNI

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112