Konin: Program pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Konin: Program pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie 21 maja 2018

Powiat koniński rozpoczął realizację IV edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Klienci, którzy chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją mogą zgłaszać się do Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
Rekrutacja do udziału w zajęciach prowadzona będzie do końca maja br. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowany jest od czterech lat przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Stanowi on integralną cześć całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzupełnia różne formy interwencji prawnych oraz administracyjnych podejmowanych wobec osób stosujących przemoc.
Jak informuje Jacek Biskupski – kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec swoich bliskich lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych emocjiJego celem jest redukcja zachowań agresywnych, a także zmiana postawy wobec innych osób oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne czyny. Prowadzone przez specjalistów zajęcia, mają umożliwić uczestnikom nauczenie się radzenia sobie z problemami i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
Do tegorocznej edycji programu zakwalifikowani zostaną klienci, którzy zgłoszą się z własnej inicjatywy, a także osoby skazane przez sąd za przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny, klienci z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” oraz osoby zgłoszone przez zespoły interdyscyplinarne i inne instytucje działające na terenie powiatu. Praca z uczestnikami programu realizowana będzie przez trzy miesiące podczas 60 godzin zajęć grupowych i 10 godzin sesji indywidualnych. Udział w programie jest bezpłatny. Po jego ukończeniu, uczestnicy zostają włączeni na trzy lata do systemu monitorowania zachowań związanych z przemocą.
– Do trzech wcześniejszych edycji programu zakwalifikowało się 30 osób, połowa program ukończyła, a czternaście z nich jak dotąd do zachowań przemocowych nie wróciło – mówi kierownik Jacek Biskupski.
Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do siedziby Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, ul. Kościelna 46, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel.: 63 270 44 30. Szczegółowych informacji o programie, naborze, warunkach uczestnictwa i harmonogramie udziela kierownik placówki, Jacek Biskupski.

Za: POWIAT KONIŃSKI

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112