Konin: Wsparcie ośrodków interwencji kryzysowej

Konin: Wsparcie ośrodków interwencji kryzysowej 8 maja 2020

Mieszkańcy Konina zagrożeni przemocą mogą liczyć na wsparcie Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. W czasie pandemii procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest głównie zdalnie.

– Policjanci wszczynający procedury w formularzu „A” wskazują numery telefonów do klientów, co umożliwia nawiązanie z nimi kontaktu i ustalenie ich potrzeb – powiedziała portalowi www.przemoc.edu.pl Lidia Szymczak, kierowniczka Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej. – W szczególnych przypadkach, gdy jest to niezbędne z uwagi na sytuację osoby pokrzywdzonej, istnieje możliwość osobistego kontaktu, a także zapewnienia bezpiecznego, całodobowego schronienia – dodała Lidia Skrzypczak.

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie prowadzi całodobowy telefon interwencyjny 801 141 186. Sekcja udziela również porad drogą elektroniczną: pomagamy_sobie@mopr.konin.lm.pl

Mieszkańcy powiatu konińskiego mogą natomiast liczyć na pomoc specjalistów z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek mieści się w Ślesinie przy ul. Kościelnej 46. Osoby zagrożone lub doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną lub socjalną, która obecnie świadczona jest zdalnie. Interwencyjny numer telefonu do Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 512 493 486 czynny jest codziennie w godz. od 7.00 do 22.00. Kontakt możliwy jest również drogą elektroniczną: interwencja@konin.pcpr.pl

 

Kontakt telefoniczny do Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie: 63 244 59 16

Kontakt telefoniczny do Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie: 63 270 44 30

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112