Lipno: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Lipno: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 10 sierpnia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje o uruchomieniu nowej usługi terapeutycznej dla mieszkańców gminy. Osoby i rodziny przeżywające trudności moga skorzystać z indywidualnej lub rodzinnej terapii prowadzonej metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach. Specjaliści prowadzący terapię posiadają kwalifikacje zawodowe potwierdozne wymaganymi certyfikatami oraz poddają swoją prace systematycznej superwizji.  Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603-944-380.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112