Lokalizacja

motywowanie osób uzależnionych i stosujących przemoc do podjęcia leczenia, kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w...

 Gostyń

mediacje sądowe i pozasądowe konfliktów rodzinnych i konfliktów pokoleniowych

 Gostyń

Osrodek udziela wsparcia mieszkańcom powiatu gostyńskiego doznającym przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje warunki sprzyjające odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości oraz wzmacnia podjęte próby...

 Gostyń

Punkt Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej Stowarzyszenia "DZIECKO" oferuje również mediację. Spotkania ze specjalistami, którzy pracują w formie wolontariatu, odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu...

 Gostyń

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112