Lokalizacja

-prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie; -prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu; -mieszkania chronione; -zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu; -udziela kompleksowej...

 Kalisz

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu: prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie; prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu oraz mieszkania chronione;...

 Kalisz

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112