Lokalizacja

Obsługa organizacyjno – techniczna gminnego zespołu interdyscyplinarnego, pomoc psychologiczna, procedura niebieskiej karty – objęcie praca socjalna, kierowanie do Gminnej Komisji ds.rozwiązywania problemów alkoholowych, objęcie pomocą...

 Odolanów

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112