Lokalizacja

motywowanie osób uzależnionych i stosujących przemoc do podjęcia leczenia, kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w...

 Gostyń

mediacje sądowe i pozasądowe konfliktów rodzinnych i konfliktów pokoleniowych

 Gostyń

Osrodek udziela wsparcia mieszkańcom powiatu gostyńskiego doznającym przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje warunki sprzyjające odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości oraz wzmacnia podjęte próby...

 Gostyń

Strona 1 z 2

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112