Lokalizacja

Ośrodek prowadzi punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy lub stosujących przemoc.

 Chocz

Ośrodek w ramach projektów udziela pomocy rzeczowej oraz organizuje wyjazdy (dla mam z dziećmi) dla osób doświadczających przemocy.

 Pleszew

Ośrodek w ofercie ma również mediację.

 Gołuchów

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112