Lokalizacja

Odbiorcy pomocy: -        dzieci i młodzież doświadczająca przemocy domowej, -        dorośli doświadczający przemocy domowej, -        świadkowie...

 Poznań

Fundacja Restart

Popularne ośrodki 

 Poznań

Fundacja „Dziecko w Centrum”

Popularne ośrodki 

 Poznań

Dyżury telefoniczne : poniedziałek 16.00 - 20.00 wtorek 12.00 - 16.00 środa 16.00 - 20.00 czwartek 16.00 - 20.00 piątek 8.00 - 12.00 Konsultacje, wsparcie...

 Poznań

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest przez całą dobę. Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą zgłosić się osobiście w siedzibie PIK przy ul. Niedziałkowskiego 30 w...

 Poznań

Zespół Interdyscyplinarny

Popularne ośrodki 

 Poznań

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc: prawną, psychologiczną, psychiatryczną. W Ośrodku można skorzystać także z psychoterapii lub pomocy mediatorów czy...

 Poznań

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Popularne ośrodki 

W obszarze działań ośrodka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania, którego celem jest m.in. ocena sytuacji problemowej rodziny, względem...

 Poznań

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przeznaczony do krótkotrwałego schronienia dla osób (mieszkańców województwa wielkopolskiego), doznających przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje...

 Poznań

Misją stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom. Głównym celem...

 Poznań

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112