Lokalizacja

Dyżury telefoniczne : poniedziałek 16.00 - 20.00 wtorek 12.00 - 16.00 środa 16.00 - 20.00 czwartek 16.00 - 20.00 piątek 8.00 - 12.00 Konsultacje, wsparcie...

 Poznań

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przeznaczony do krótkotrwałego schronienia dla osób (mieszkańców województwa wielkopolskiego), doznających przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje warunki...

 Poznań

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest przez całą dobę. Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą zgłosić się osobiście w siedzibie PIK przy ul. Niedziałkowskiego 30 w...

 Poznań

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc: prawną, psychologiczną, psychiatryczną. W Ośrodku można skorzystać także z psychoterapii lub pomocy mediatorów czy...

 Poznań

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Popularne ośrodki 

W obszarze działań ośrodka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania, którego celem jest m.in. ocena sytuacji problemowej rodziny, względem...

 Poznań

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przeznaczony do krótkotrwałego schronienia dla osób (mieszkańców województwa wielkopolskiego), doznających przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje...

 Poznań

Misją stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom. Głównym celem...

 Poznań

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112