Lokalizacja

OIK w Kobylnicy oferuje pomoc osobom, które: - ucierpiały na skutek wypadków losowych, - doświadczyły klęski żywiołowej, - doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego lub...

 Swarzędz

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112