„Niebieska linia” – prenumerata 2019

„Niebieska linia” – prenumerata 2019 5 stycznia 2019

W imieniu redakcji czasopisma gorąco zachęcamy do zaprenumerowania dwumiesięcznika „Niebieska Linia”. Cena całorocznej prenumeraty wynosi 100 zł brutto. Możliwy jest również zakup pojedynczych egzemplarzy w cenie 18 złotych. Zamówienia na prenumeratę można składać w redakcji pisma „Niebieska Linia”, wysyłając e-maila pod adres pismo@niebieskalinia.pl lub faksem na nr 228239664, bądź też wysyłając pocztą tradycyjną pod adres: Instytut Psychologii Zdrowia, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa.

Dwumiesięcznik „Niebieska Linia”, wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1998 roku, jest jedynym na polskim rynku periodykiem poświęconym psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną, w tym: w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych, relacjach partnerskich, wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.

Na łamach „Niebieskiej Linii” znajdziemy:

  • opisy metod pracy z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc, osobami pokrzywdzonymi innymi przestępstwami;
  • przykłady dobrych praktyk związanych z lokalnymi programami przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy;
  • komentarze do różnych aktów prawnych przydatnych w obszarze pracy z rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy;
  • opisy procedur, standardów i zasad obowiązujących w tym obszarze pomocy;
  • artykuły pomagające lepiej rozumieć zjawiska psychologiczne towarzyszące przemocy – zaburzenia zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego zarówno dorosłych jak dzieci i młodzieży;
  • informacje o szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych doskonaleniu umiejętności pracy z osobami pokrzywdzonymi i sprawcami przemocy.

Autorzy publikujący w „NL” są wybitnymi specjalistami – teoretykami i praktykami – w przeciwdziałaniu przemocy.

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112