„Niebieska Linia”: Trwa prenumerata 2021!

„Niebieska Linia”: Trwa prenumerata 2021! 22 stycznia 2021

Przypominamy, że nadal istnieje możliwość zamówienia prenumeraty dwumiesięcznika „Niebieska Linia” na cały 2021 rok. Czasopismo wydawane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1998 roku, jest jedynym na polskim rynku periodykiem poświęconym psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną, w tym: w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych, relacjach partnerskich, wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.

Na łamach „Niebieskiej Linii” znajdą Państwo:

  • opisy metod pracy z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc oraz osobami pokrzywdzonymi innymi przestępstwami;
  • przykłady dobrych praktyk związanych z lokalnymi programami przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy;
  • komentarze do różnych aktów prawnych przydatnych w obszarze pracy z rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy;
  • opisy procedur, standardów i zasad obowiązujących w tym obszarze pomocy;
  • artykuły pomagające lepiej rozumieć zjawiska psychologiczne towarzyszące przemocy – zaburzenia zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego zarówno dorosłych jak dzieci i młodzieży;
  • informacje o szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych doskonaleniu umiejętności pracy z osobami pokrzywdzonymi i sprawcami przemocy.

Cena całorocznej prenumeraty wynosi tylko 105 złotych brutto. Możliwy jest również zakup pojedynczych egzemplarzy w cenie 18 złotych.

Zamówienia na prenumeratę można składać w redakcji pisma „Niebieska Linia”, wysyłając e-maila na adres  pismo@niebieskalinia.pl lub faksem na nr 22 823 96 64, bądź też wysyłając pocztą na adres: Instytut Psychologii Zdrowia, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa.

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty. „Niebieska Linia” to lektura obowiązkowa!!!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112