Nieodpłatna regionalna superwizja pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nieodpłatna regionalna superwizja pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18 czerwca 2020

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza na nieodpłatną superwizję pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  dla specjalistów z wielkopolskich ośrodków interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

W projekcie utworzonych zostanie pięć grup superwizyjnych, po jednej w subregionie kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim i poznańskim.

Uwaga! Wolne miejsca w grupie superwizyjnej w subregionie konińskim zostały już wyczerpane. 

W  kameralnych grupach superwizyjnych, w bezpiecznych warunkach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, będziemy mieli możliwość przyjrzenia się różnym aspektom pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeanalizowania napotykanych trudności, specyficznych przypadków klientów, by uzyskać wsparcie, znaleźć nowe, korzystne rozwiązania.

Superwizja obejmie cykl czterech 4-godzinnych sesji realizowanych przeciętnie raz/dwa razy w miesiącu w okresie od września do listopada br. Szczegółowy terminarz spotkań zostanie ustalony po utworzeniu każdej grupy superwizyjnej, tak by terminy poszczególnych spotkań jak najlepiej odpowiadały potrzebom uczestników.  Gdyby okazało się to potrzebne, istnieje możliwość zorganizowania pierwszego spotkania w terminie wcześniejszym.

Superwizję prowadzić będą superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Udział w superwizji jest nieodpłatny.

Osoby zainteresowane superwizją prosimy o kontakt z koordynatorem projektu mailowo: superwizja@pcps.pl   lub telefonicznie: 602679669.

Superwizja finansowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112