Nowy Tomyśl i Międzychód: spotkania informacyjno – szkoleniowe dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nowy Tomyśl i Międzychód: spotkania informacyjno – szkoleniowe dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 października 2017

W dniu 4 października 2017 w siedzibach PCPR w Nowym Tomyślu i PCPR w Międzychodzie odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne promujące Wielkopolską kampanię społeczno – edukacyjną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wzięli w nich udział specjaliści pracujący na co dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, pedagodzy, realizujący procedurę „Niebieskie Karty”.  W ramach spotkań omówiono zmiany dotyczące portalu www.przemoc.edu.pl.  W częściach szkoleniowych spotkań specjaliści doskonalili umiejętności motywowania osób stosujących przemoc do udziału  w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112