Nowy Tomyśl: programy korekcyjno-edukacyjne

Nowy Tomyśl: programy korekcyjno-edukacyjne 16 października 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu zakończyło realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Zadanie było dofinansowane z dotacji celowej Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do realizatorów wpłynęło 14 deklaracji, natomiast udział w programie wzięło 6 uczestników, którzy go ukończyli. W związku z powodzeniem programu Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie podjęło działania mające na celu rekrutację uczestników do następnej edycji, która planowana jest na początek 2019 r. Do momentu rozpoczęcia nowej edycji,  osoby zgłaszające chęć uczestnictwa kierowane są na program psychologiczno-terapeutyczny, który prowadzony jest przez psychologa.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112