Nowy Tomyśl: Terapia uzależnień i mediacja. Dobre sposoby rozwiązania sytuacji kryzysowej

Nowy Tomyśl: Terapia uzależnień i mediacja. Dobre sposoby rozwiązania sytuacji kryzysowej 29 stycznia 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje, że istnieje możliwość skorzystania  z porad terapeuty uzależnień oraz  mediatora.

Osoby borykające się z różnymi uzależnieniami (od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu…) mogą skorzystać z konsultacji i spotkań z terapeutą uzaleznień.

Z kolei spotkania z mediatorem mogą pomóc w uzyskaniu rozwiązania sporu, dotyczącego m.in. uregulowania spraw alimentacyjnych, podziału majątku  i innych spraw rodzinnych.

Możliwość skorzystania z tej oferty istnieje dzięki  realizacji projektu: „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W celu umówienia na spotkanie nalezy zatelefonowac do PCPR pod nr tel. 61-4426773.

Informacja za: PCPR NOWY TOMYŚL

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112