O problematyce przemocy w rodzinie w OKO.press

O problematyce przemocy w rodzinie w OKO.press 18 stycznia 2020

„Aż 140 gmin w Polsce zlekceważyło przepisy i nie przyjęło programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. „Co zrobiło państwo, żeby wyegzekwować przepisy? Nic. Organy ścigania pobłażliwie traktują sprawców przemocy, wiele spraw jest umarzanych, a jeśli wyroki już zapadają to po kilku miesiącach, a czasem latach”… Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w OKO.press, poświęconego problematyce przemocy w rodzinie.  Anton Ambroziak z OKO.press rozmawia z Renatą Durdą z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” o problemach związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapraszamy!!!

Treść artykułu TUTAJ

Źródło: OKO.press

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112