O przemocy w Latarni na Wenei

O przemocy w Latarni na Wenei 26 sierpnia 2020

23 sierpnia 2020 w Latarni na Wenei w Gnieźnie odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przemocy w rodzinie pod tytułem: Przemoc! Grozi Śmiercią! Rozmowy o przemocy.  Dlaczego taki tytuł? Jak szacuje się, w Polsce ginie rocznie około 400 kobiet z powodu doznawanej przemocy w rodzinie. To zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym czy samobójstwa ofiar przemocy.  Dlatego przemoc grozi śmiercią i dlatego warto o niej mówić. W trakcie spotkania o przemocy mówili specjaliści z Fundacji PCPS-Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej pracujący na co dzień z osobami doświadczającymi przemocy i z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Przemoc! Grozi śmiercią! Rozmowy o przemocy

Przemoc! Grozi śmiercią! Rozmowy o przemocy

Opublikowany przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej Niedziela, 23 sierpnia 2020

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112