Oborniki: Program korekcyjno-edukacyjny dla mieszkańców powiatu obornickiego

Oborniki: Program korekcyjno-edukacyjny dla mieszkańców powiatu obornickiego 30 sierpnia 2019

W tym roku, po raz pierwszy na terenie powiatu obornickiego, przeprowadzony zostanie program korekcyjno-edukacyjny. Realizacja programu możliwa będzie dzięki inicjatywie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, które pozytywnie odpowiedziało na postulat gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Obornikach, Rogoźnie i Ryczywole. Zespoły te dotychczas borykały się z poważnym problemem braku możliwości kierowania klientów podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych na terenie powiatu. Obecnie już tego problemu nie będzie, gdyż we wrześniu br. wszyscy klienci uczestniczący w procedurze „Niebieskie Karty” będą mieli możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy w zakresie radzenia sobie z własnymi zachowaniami agresywnymi. Program obejmie cykl 12 spotkań grupowych, poprzedzonych indywidualnymi sesjami kwalifikacyjnymi i wprowadzającymi do udziału w programie. Wszystkich mieszkańców powiatu obornickiego, którzy chcieliby nauczyć się lepszego kontrolowania własnych zachowań, przeżywania trudnych emocji w sposób bezpieczny dla osób bliskich, a także rozwiązywania sporów, nieporozumień i konfliktów w konstrukty sposób zapraszamy do udziału w programie. Zgłoszenia przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach – Pani Agnieszka Majchrzak i Pani Iwona Grzegorzewicz, tel. 612973126. Zapraszamy!

Realizację programu wspiera Wojewoda Wielkopolski.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112