Okonek: Dyżury Specjalistów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Okonek: Dyżury Specjalistów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 4 października 2018

Członkowie okoneckiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzą cykl konsultacji indywidualnych dla mieszkańców w zakresie praw, obowiązków, form i zakresu pomocy w sytuacji występowania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania i profilaktyki tego zjawiska.
Osoby zainteresowane zapraszamy do korzystania z oferowanej formy wsparcia. Najbliższe dyżury specjalistów odbęda się w nastepujących terminach:

15.10.2018  14.00-16.00 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku, ul. Leśna 46 Monika Kubacka
15.11.2018  9.00-11.00 Komisariat Policji w Okonku, ul. Lipowa 44a Maciej Kochanowski
12.12.2018  9.00-11.00 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku, ul. Leśna 46 Dorota Jasnowska

Źródło: MGOPS OKONEK

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112