Ośrodek wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przestępstw w Wielkopolsce

Ośrodek wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przestępstw w Wielkopolsce 8 lutego 2018

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw. Wyłonione zostały podmioty, które poprowadzą regionalne ośrodki wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przestępstw. W Wielkopolsce, podobnie jak w latach poprzednich, ośrodek funkcjonować będzie przy Fundacji „Dziecko w Cetrum”, ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu.  Osoby pokrzywdzone m .in. przestępstwem przemocy w rodzinie z terenu Wielkopolski, będą mogły uzyskać pomoc psychologiczno – terapeutyczną, pomoc prawną, a w uzasadnionych przypadkach także pomoc finansową na wskazany cel. Pani Marzena Affeldt, prezeska Fundacji „Dziecko w Centrum”, przewiduje, że ośrodek rozpocznie swoją działalność pod koniec lutego. O rozpoczęciu pracy ośrodka poinformujemy na portalu.

PLAKAT

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112