Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas w Kielcach

Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas w Kielcach

Popularne ośrodki 
  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

ul. Urzędnicza 7bOśrodki poza Wielkopolską,25-729 Kielce 41 366 48 47, 784 531 622 cik.kielce@caritas.pl http://www.cik.kielce.caritas.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112