Centrum Interwencji Kryzysowej

Centrum Interwencji Kryzysowej

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu:

 • prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu oraz mieszkania chronione;
 • udziela kompleksowej pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, socjalna)
 • zainicjował utworzenie zespołu interdyscyplinarnego w 2002 r., którego jest siedzibą i zapewnia obsługę organ.-techn. Zespołu;
 • współinicjator wspólnych z policją interwencji domowych, które od 2002 r. do dziś są realizowane;
 • prowadzi działalność edukacyjno – informacyjną dla młodzieży warsztaty pt. „Przemocy NIE”;
 • prowadzi Certyfikowany Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci;
 • jest współautorem i realizatorem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • co roku przyłącza się do Międzynarodowej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć;
 • od 12 lat uczestniczy w budowaniu lokalnego systemu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.
 • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia Inna (patrz opis ośrodka)
 • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy
Dane kontaktowe

GRANICZNA 1Kalisz,62-800 627677263, kom: 698899899

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112