Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

motywowanie osób uzależnionych i stosujących przemoc do podjęcia leczenia, kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku występowania przemocy domowej

  • Oferta pomocowa : Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Wrocławska 256Gostyń,Powiat gostyński,63-800 65 575 21 31 mrajewska@um.gostyn.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112