Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu

  • Oferta pomocowa : Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Lipowa 1Budzyń,Powiat chodzieski,64-840 672 844 013 ops@budzyn.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112