Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

  • Oferta pomocowa : Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

ul. Notecka 28Chodzież,Powiat chodzieski,64-800 67-28-20-893 gops@gminachodziez.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112