Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

Mianowice 3dKępno,Powiat kępiński,63-600 62 78 23 736 mianowicegowrk@gmail.com

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112